Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

14 marca 2019