Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego

26 czerwca 2018