Wrocławski Rower Miejski – raport z konsultacji

29 czerwca 2018


Konsultacje zostały przeprowadzone w marcu 2018 r. i miały na celu zebranie opinii i uwag mieszkańców na temat lokalizacji stacji roweru miejskiego oraz wskazanie dodatkowych obszarów do objęcia wypożyczalnią. W ramach konsultacji można było wypełnić ankietę, a także wskazać na mapie Wrocławia lokalizację nowych stacji.

Ogółem ankietę wypełniło 3 785 osób, a na mapie zaznaczono 13 400 propozycji lokalizacji nowych stacji roweru miejskiego.

Raport z konsultacji.