Wrocławski Rower Miejski. Gdzie nowe stacje?

8 marca 2018


Startują konsultacje dotyczące rozbudowy systemu stacji Wrocławskiego Roweru Miejskiego.

Można zaproponować własne lokalizacje wypożyczalni oraz wypełnić krótką ankietę.

Zaplanowano również spotkanie z mieszkańcami Wrocławia- 15 marca 2018, g. 17.00 | Centrum Innowacji PRZEJŚCIE, ul. Świdnicka 19.