WBO’19+

8 marca 2018


Wrocławski Budżet Obywatelski realizowany jest od 2013 roku. Na pierwszą edycję przeznaczono 3 mln zł. WBO w 2017 r. to już ponad 25 mln PLN.

W dniu 31 stycznia 2018 r. weszła w życie zmiana ustawy o samorządzie gminnym. Zobowiązuje ona do przygotowania projektu uchwały w sprawie WBO, którą powinna przyjąć Rada Miejska Wrocławia. Bez tego dokumentu, nie będzie można realizować WBO od nowej kadencji samorządu.

W związku z powyższym od  1 marca rozpoczyna się proces konsultacji. Pierwszym jego etapem jest ankieta. Na podstawie danych z ankiety i dotychczas zgłaszanych pomysłów, w kwietniu odbędą się warsztaty o nowych rejonach.  W maju / czerwcu przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami. Zakończeniem procesu konsultacji będzie przyjęciem nowej uchwały przez radnych miejskich  na sesji lipcowej.