Utrudnienia w ruchu – Skarbowców/Poranna

15 kwietnia 2019


Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu informuje, że od 15 kwietnia do 20 maja na skrzyżowaniu Skarbowców/Poranna wystąpią ograniczenia w ruchu  spowodowane budową sieci sanitarnej i wodnokanalizacyjnej (wykop, studnia, sieci podziemne) do budynku jednorodzinnego dla Pogodno sp. z o.o.

Wyznaczono objazd dla wyznaczonej relacji: Sowią, Krzycką, Wietrzną, Skarbowców i i Mglistą.