W sprawie ul. Gen. Maczka

12 lutego 2016


Rada Osiedla Krzyki – Partynice w piśmie do Urzędu Miasta Wrocław z 12 lutego 2016 r. potwierdziła swoje stanowisko w sprawie remontu ul. Gen. Maczka.

Po raz kolejny opiniujemy, iż realizacja łącznika do ul. Ołtaszyńskiej musi być bezwzględnie połączona z całościową i gruntowną modernizacją ulicy Gen. Maczka. W innym przypadku należy się liczyć z protestem okolicznych mieszkańców.

W piśmie Rada Osiedla Krzyki – Partynice wnioskuje o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami w uzgodnionym terminie i miejscu.