Skwer przy ul. Polarnej

4 września 2019


Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, że w związku z przebudową skweru  przy ul. Polarnej, zaplanowano wycinkę dwóch drzew na terenie inwestycji z uwagi na ich zły stan sanitarny.


W ramach kompensaty posadzone zostaną dwa klony polne.