Rozpoczęcie działalności Klubu

4 lutego 2016


Klub Super Babci i Super Dziadka działa!
4 lutego 2016 r. w tłusty czwartek – przy tradycyjnym pączku – rozpoczął swoją działalność osiedlowy Klub SuperBabci i SuperDziadka, wspierany finansowo przez Urząd Miejski Wrocławia i Radę Osiedla Krzyki – Partynice. 2016 rok to dla mieszkańców Wrocławia rok szczególny – Europejska Stolica Kultury. W ramach klubu włączymy seniorów i ich rodziny w działania kulturalne miasta, pokażemy im bogactwo tej sfery miasta. Zorganizujemy wspólne wyjścia na wystawy, spektakle teatralne, koncerty.

Jesienią ogłosimy konkurs literacko-plastyczno-fotograficzny „ Moja rodzina w 2016 r. w Europejskiej Stolicy Kultury”. Zachęcamy już do gromadzenia notatek, zdjęć i innych materiałów.

Na spotkaniu lutowym gościliśmy przedstawicieli Straży Miejskiej z Panem Piotrem Zuba – Zastępcą Naczelnika I Oddziału. Zebrani przekazali gościom swoje uwagi, niepokoje dotyczące bezpieczeństwa na naszym osiedlu. Liczymy na jeszcze lepszą współpracę.

W ramach klubu w marcu odbędą się dwa spotkania – pierwsza pomoc i warsztaty plastyczne- wspólne wykonanie ozdób wielkanocnych. Szczegóły na stronie internetowej i tablicach informacyjnych osiedla.

    ZAPRASZAMY do wspólnych działań.