Przyjazne ulice – Nowe konsultacje społeczne

16 kwietnia 2019


Nowe konsultacje rozpoczęły się 15 kwietnia, potrwają do 6 maja 2019 i mają służyć wypracowaniu z mieszkankami oraz mieszkańcami standardu ulicy, który pogodzi potrzeby ekologiczne ze społecznymi.

W szczególności omawiane będą poszczególne elementy ulicy i ich rozmieszczenie w pasie drogowym, takie jak: zieleń, elementy proekologicznego gospodarowania wodą opadową, strefy dla pieszych, rowerzystów, komunikacji kołowej i parkingi, a także sieci podziemnej infrastruktury technicznej.

W ramach konsultacji można:

  • wypełnić ankietę, która dotyczy zarówno ulic osiedlowych, tych węższych i bliższych mieszkańcom oraz miejskich, tych szerszych, po których poruszamy się tramwajem, rowerem, samochodem czy pieszo;

  • przyjść na spotkanie, które odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. o godz. 17:00 (MEDIATEKA, pl. Teatralny 5), podczas konsultacji będzie omawiany temat  jak powinna wyglądać przyjazna ulica.