Program udostępniania kompostowników

15 kwietnia 2019


Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia realizuje program bezpłatnego udostępniania kompostowników służących do kompostowania odpadów zielonych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji.

Kompostowniki są udostępnione mieszkańcom posiadającym przydomowe ogródki oraz placówkom oświatowym położonym na terenie Wrocławia.