Nowy park w centrum Wrocławia – Jak urządzić Kępę Mieszczańską?

1 lipca 2020


Od 30 czerwca do 2 sierpnia 2020 r. można wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących zaprojektowania parku na Kępie Mieszczańskiej. 

Konsultacjom poddana jest jedna koncepcja zagospodarowania terenu zieleni zlokalizowanego w północnej części Kępy Mieszczańskiej w obrębie ulic: Mieszczańskiej i Romana Dmowskiego o łącznej powierzchni 3,94 ha.

Zagadnienia do konsultacji w szczególności:

  • obecne i przyszłe wejścia na teren zielony i istniejące ograniczenia;

  • komunikacja wewnątrz parku;

  • podział parku na strefy o różnym przeznaczeniu i wprowadzone elementy rekreacji;

  • zaprojektowana zieleń i zagospodarowanie obszarów zieleni istniejącej;

  • elementy małej architektury i wybrany kolor przewodni;

  • przyszłość budynku, który znajduje się na terenie parku;

  • preferowana przez mieszkańców kolejność zagospodarowania (priorytety).

KONSULTACJE:

·        E-SPOTKANIE KONSULTACYJNE| 8.07.2020 r. (środa), g. 18.00| Aktywny udział możliwy na platformie internetowej Clickmeeting.| Transmisja (podgląd) na stronie konsultacji.

Uwaga! W poniższym linku znajdują się informacje na temat minimalnych wymagań sprzętowych, natomiast tu są informacje, jak dołączyć do spotkania.

·        PUNKT KONSULTACYJNY przy ul. Mieszczańskiej| 14.07.2020 r. (wtorek) od g. 17.30, punkt zlokalizowany na terenie nieruchomości Resi4Rent naprzeciwko dawnego boiska| Od godz. 18:15 SPACER po terenie przyszłego parku. Start z punktu konsultacyjnego.

Stanowisko zostanie zorganizowane z zachowaniem środków ochrony, obowiązuje dystans 2 m.

·        E-FORMULARZ OPINII| 30.06–2.08.2020 r.|