MIKROGRANTY

12 sierpnia 2019


Od 1 do 15 września 2019 r. można składać wnioski do 21. edycji Mikrograntów.

Na realizację pomysłów będzie czas do 15 grudnia 2019 r. Warto pamiętać, że jesień nie sprzyja plenerowym wydarzeniom. W ramach Mikrograntów można zrealizować propozycje z zakresu animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, pomysły na działania związane z różnymi dziedzinami sztuki oraz inne o charakterze kulturotwórczym.

Do Edycji 21. mogą zgłaszać się pełnoletnie osoby fizyczne (także te prowadzące działalność gospodarczą) oraz grupy nieformalne. Wybrane pomysły z czterech obszarów: Fabryczna, Krzyki, Psie Pole oraz Śródmieście otrzymają wsparcie finansowe (do 5 tysięcy złotych brutto), a także pomoc w kwestiach administracyjnych, organizacyjnych, prawnych, promocyjnych i logistycznych.

Pod koniec sierpnia rozpoczyna się cykl spotkań informacyjnych:

  • 22.08 | 17:30 – Barbara (ul. Świdnicka 8b)

  • 26.08 | 17:00 – MBP, Filia nr 1 (ul. Sztabowa 98)

  • 29.08 | 16:30 – MBP, Filia nr 11 / CBK FAMA (ul. Krzywoustego 286)

  • 3.09 | 17:30 – Centrum Aktywności Tarnogaju CAT (ul. Gazowa 22)

  • 5.09 | 18:00 – MBP, Filia nr 7, (ul. Suwalska 5)

  • 7.09 | 13:00- – Mikrogranty na Dniu Trójkąta: Muzeum Etnograficzne (ul. Traugutta 111/113)

  • 10.09 | 17:30 – Sektor 3 (ul. Legnicka 65)