Mikrogranty Nabór III

15 sierpnia 2020


Od 1 września do 15 września 2020 r. zapraszamy do udziału w trzecim naborze do Mikrograntów.

Na realizację inicjatyw będzie niespełna trzy miesiące.

Zgłaszane projekty przede wszystkim muszą być dostosowane do warunków, w których nie należy gromadzić się w większych grupach,  za to pamiętać o zakrywaniu ust i nosa.

Do Mikrograntów można zgłosić swoje pomysły z zakresu animacji, rekreacji, aktywizacji społecznej, edukacji, związane z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz inne działania o charakterze kulturotwórczym.

Nabór podzielony jest na trzy ścieżki:

Zwycięskie projekty otrzymają wsparcie finansowe od 1 do 10 tysięcy złotych brutto w zależności od ścieżki. Mogą także liczyć na pomoc organizacyjną, promocyjną, administracyjną i logistyczną.