Konsultujemy projekt Planu Mobilności dla Wrocławia

4 października 2018


Rozpoczyna się kolejny etap konsultacji Ruch Miasta. Na podstawie dotychczasowych spotkań, rozmów z mieszkańcami, nadesłanych uwag, opracowano dokumentację Planu Mobilności dla Wrocławia. Do 5 listopada 2018 r. można zgłaszać uwagi i pomysły.

Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej UM Wrocławia 

 

 

 

Trzecim etapem będą spotkania konsultacyjne:

11.10.2018, g. 17.00 | Spotkanie z interesariuszami|Urząd Miejski Wrocławia |pl. Nowy Targ 1-8 | sala 215
18.10.2018, g. 17.00 | Spotkanie z mieszkańcami | Urząd Miejski Wrocławia |pl. Nowy Targ 1-8 | sala 215
25.10.2018, g. 17.00 | Spotkanie z mieszkańcami| Urząd Miejski Wrocławia |pl. Nowy Targ 1-8 | sala 215