Konsultacje uchwały „antysmogowej”

21 sierpnia 2017


Zarząd województwa dolnośląskiego w dniu 10 lipca 2017 r. przyjął uchwałę w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia uchwał w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Projekt uchwały zakłada całkowity zakaz spalania węgla, drewna i peletu we wszystkich instalacjach (których dotyczy uchwała) od dnia 1 stycznia 2024 r.

Do dnia 30 września 2017 r. można składać uwagi do projektu uchwały (decyduje data wpływu):

  • w formie pisemnej, na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 – 527 Wrocław;
  • ustnie do protokołu w Instytucie Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 – 527 Wrocław, w pokoju nr 11, w godzinach pracy Instytutu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: konsultacje@irt.wroc.pl 

Pobierz Projekt Uchwały „antysmogowej” dla Wrocławia

Pobierz Formularz zgłaszania uwag