Konsultacje społeczne – Promenada Krzycka

26 września 2018


Rozpoczynają się nowe konsultacje społeczne, których tematem będzie Promenada Krzycka –  pieszo-rowerowa, zielona trasa przebiegająca wzdłuż kolejowej Towarowej Obwodnicy Wrocławia. Od ulicy Grabiszyńskiej, aż do Gazowej, łączy ze sobą osiedla: Grabiszyn-Grabiszynek, Gajowice, Borek, Krzyki-Partynice, Ołtaszyn, Wojszyce, Gaj i Tarnogaj.

Celem dwóch etapów rozmów, które właśnie się rozpoczynają,  ma być koncepcja zagospodarowania tej drogi, odpowiadająca potrzebom mieszkańców Wrocławia.

W pierwszym etapie konsultacji zostanie przedstawiony obszar opracowania oraz walorów historycznych i przyrodniczych Promenady Krzyckiej.

Urzędnicy i projektanci zaprezentują wybrane aspekty związane z kształtowaniem tego terenu i będą przyjmowali sugestie mieszkańców.

Tutaj można zgłosić swoje uwagi.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji Promenady Krzyckiej.

Spacery informacyjno-konsultacyjne na trasie Promenady Krzyckiej.