Konsultacje społeczne: Park Henrykowski po kolei

6 grudnia 2019


Od 2 do 23 grudnia 2019 r. można konsultować zagospodarowanie terenu kolejowego położony na granicy osiedli Tarnogaj, Huby i Przedmieście Oławskie.Park Henrykowski to zwycięski pomysł WBO – projekt ponadosiedlowy nr 5 „Park Henrykowski. #KolejNaZieleń – etap 1”, zgłoszony przez grupę “Przyjazny Tarnogaj”, zdobył największą liczbę głosów w swojej kategorii. Poparło go ponad 6300 osób.

Konsultowane będzie zagospodarowanie całości tego terenu, tj. około 12 hektarów  należących do PKP S.A., w tym 5,25 hektara ujętych w aktualnej umowie z Gminą Wrocław oraz pozostałej części planowanej do przekazania w przyszłości.

KONSULTACJE:

  • SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 9.12.2019, g.18.30 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola, ul. Nyska 66,

  • FORMULARZ OPINII | 2–23 grudnia 2019.