Konsultacje społeczne: Osiedla Kompletne II

31 października 2019


4–24 listopada 2019 r. – druga odsłona konsultacji poświęconych przestrzeniom wrocławskich osiedli – Osiedla kompletne.

Przygotowano projekt wytycznych przestrzennych na rzecz osiedla kompletnego dla czterech jednostek urbanistycznych:

· Jagodno

· Jerzmanowo-Jarnołtów

· Śródmieście Południowe

· Maślice Małe

Celem konsultacji jest zebranie opinii dotyczących projektu wytycznych przestrzennych, w szczególności zweryfikowanie:

  1. zaproponowanych ról wskazujących, w jaki sposób miejsce może służyć mieszkańcom;

  2. zaproponowanych składników wyposażenia dla poszczególnych miejsc;

  3. zaproponowanych wytycznych szczegółowych dla poszczególnych miejsc.

SPOTKANIA KONSULTACYJNE:

  • JERZMANOWO–JARNOŁTÓW | 4.11.2019, g. 18.00 | Świetlica, ul. Jerzmanowska 102\

  • MAŚLICE MAŁE | 5.11.2019 r., g. 18.00 | Miejska Biblioteka Publiczna – Filia nr 7, ul. Suwalska 5

  • JAGODNO | 6.11.2019 r., g. 18.00 | siedziba Rady Osiedla Jagodno, ul. Jagodzińska 15

  • ŚRÓDMIEŚCIE POŁUDNIOWE | 7.11.2019 r., g.18.00 | siedziba Rady Osiedla Powstańców Śląskich, ul. Gajowicka 96A

FORMULARZ OPINII | 4–24 listopada 2019 r.