Konsultacje społeczne. Jak zagospodarować podwórko przy placu. św. Macieja na wrocławskim Nadodrzu?

30 lipca 2020


Od 28.07 do 18.08.2020 r. można konsultować zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic: Henryka Probusa, Henryka Pobożnego, Niemcewicza, Jedności Narodowej i pl. Św. Macieja.

To podwórze jest częścią zabytkowego, historycznego układu urbanistycznego. Z dwóch stron otaczają je budynki, z dwóch pozostałych ogrodzone jest murem i dawnymi zabudowaniami gospodarczymi. Od pl. św. Macieja można tu wjechać samochodem.

KONSULTACJE:

E-FORMULARZ OPINII | 28.07–18.08.2020 r. |

PUNKT KONSULTACYJNY | 5.08.2020 r. (środa), g. 17:00–19:00 | Punkt będzie znajdował się na konsultowanym podwórku.

E-SPOTKANIE | 11.08.2020 r. (wtorek), g. 17.30 | Aktywny udział możliwy na platformie internetowej Clickmeeting. | Transmisja (podgląd) na stronie konsultacji.