Konsultacje społeczne: Jaka powinna być elektromobilność?

23 marca 2020


Od 23 marca do 18 maja 2020 r. trwają konsultacje projektu dokumentu „Wrocławska strategia rozwoju elektromobilności”.

Konsultacje mają na celu włączenie mieszkanek i mieszkańców Miasta we współdecydowanie o kierunku rozwoju elektromobilności we Wrocławiu (czyli korzystania ze środków transportu napędzanych elektrycznie).

Zagadnienia do konsultacji:

  •  Rozwój infrastruktury ładowania dla pojazdów z alternatywnym paliwem.

  • Możliwe udogodnienia dla samochodów elektrycznych i wodorowych oraz współdzielonej mobilności (np. carsharing, rower miejski, elektryczne skutery na minuty).

  • Integracja nowych technologii w zakresie transportu (udogodnienia wskazane przez mieszkańców, które mogą poprawić jakość ich życia, np. poprzez planery podróży, aplikacje itp.).

  • Rozwój bezemisyjnego transportu publicznego, w tym m. in. wymóg wprowadzenia autobusów elektrycznych czy wskazanie preferowanych stref, po których miałyby się takie autobusy poruszać.

  • Działania Gminy w zakresie propagowania elektromobilności.

KONSULTACJE:

  1. ANKIETA WSTĘPNA | 23.03–05.04.2020 r. |

  2. WIDEOSPOTKANIE KONSULTACYJNE | 29.04.2020 r., g. 17.30 | transmisja na żywo na stronie www.facebook.com/wroclawrozmawia i stronie konsultacji.

  3. FORMULARZ OPINII | 27.04 – 18.05.2020 r. | dostępny na stronie konsultacji.