Konsultacje: Park Grabiszyński. Zielona rewaloryzacja – Ścieżka Romera i Strefa Osiedlowa II

3 sierpnia 2019


W dniach 29 lipca – 18 sierpnia 2019 r. przeprowadzone zostaną konsultacje dotyczące opracowywanej na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej dokumentacji projektowej, która dotyczy zielonej rewaloryzacji Parku Grabiszyńskiego.

Przedmiotem konsultacji będą strefy parku: Ścieżka Romera i Strefa Osiedlowa II.

W ramach konsultacji 7 sierpnia 2019r. o  godz. 17.30 odbędzie się spotkanie w Centrum Historii Zajezdnia (ul. Grabiszyńska 184).