Konsultacje dokumentacji projektowej rewaloryzacji Parku Grabiszyńskiego

14 listopada 2018


13 listopada 2018 r. rozpoczęły się konsultacje dotyczące opracowywanej na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej dokumentacji projektowej, która dotyczy zielonej rewaloryzacji Parku Grabiszyńskiego.

Etap 1 konsultacji : STREFA PAMIĘCI i STREFA OSIEDLOWA

  • SPOTKANIE KONSULTACYJNE | STREFA PAMIĘCI (sektor II) | 20.11.2018, g. 17.00 | Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184, Sala Kinowa
  • SPOTKANIE KONSULTACYJNE | STREFA OSIEDLOWA (sektor VI) | 22.11.2018, g. 17.00 | Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184, Sala Kinowa
  • FORMULARZ UWAG | 20–29.11.2018 r.
Podczas spotkań zostanie omówiona koncepcja: projekt rewaloryzacji w zakresie zieleni, projekt zieleni wraz z pielęgnacją, inwentaryzacja zieleni itp. Następnie przez tydzień będzie można się odnieść do wszystkich propozycji korzystając z elektronicznego formularz uwag.

Koniec konsultacji pozostałych stref został zaplanowany na drugi kwartał 2019 r.