Jak zazielenić ulicę Żeromskiego?

13 lipca 2020


W dniach 2–26.07.2020 r. konsultujemy sposób zagospodarowania ul. Żeromskiego na odcinku od Jedności Narodowej do Nowowiejskiej.

Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat sposobu zagospodarowania i zazielenienia ulicy, które posłużą do przygotowania koncepcji, oraz przeprowadzenie rozmowy na temat zakresu zadania i priorytetów działań jak również podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie gospodarowania wodami opadowymi.

KONSULTACJE:

  • PUNKT KONSULTACYJNY 21.07.2020 r., g. 9:00–11:00 i 16:00–18:00 Zielony podest na rogu ulic: Żeromskiego i Daszyńskiego;

  • E-FORMULARZ 2.07– 26.07.2020 r.