II nabór wniosków do Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw

25 sierpnia 2017


W dniu 21 sierpnia 2017 r.  Fundacja „Umbrella” otworzyła II nabór w ramach Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw.

Wnioski można składać od 22 sierpnia 2017 r. do 11 września 2017 r. do godziny 17:00 za pośrednictwem generatora wniosków, a w przypadku wniosków składanych w formie papierowej do 11.09.2017 r. do godz. 17.00 (decyduje data wpływu).

Pomoc w przygotowaniu wniosku można uzyskać m. in. u doradców/opiekunów projektu w siedzibie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 (Fundacja „UMBRELLA”) Wrocław ul. Legnicka 65 (godziny pracy doradców dostępne na stronie www.wfmi.pl).