II nabór wniosków do Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Wrocławia 2017

24 sierpnia 2017


Wnioski można składać od 25 sierpnia 2017 r. do 8 września 2017 r.

Edytowalny formularz wniosku aplikacyjnego


Wypełniony wniosek należy przesłać na adres: mlodziezowybudzet@sektor3.wroclaw.pl  lub dostarczyć osobiście do biura projektu Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 Wrocław ul. Legnicka 65 w powyższych terminach.


ABC Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Wrocławia 2017