Fundusz Osiedlowy

25 września 2019


Fundusz osiedlowy powstał z inicjatywy Prezydenta Jacka Sutryka i jest narzędziem umożliwiającym skuteczne działanie osiedli poprzez inwestycje służące mieszkańcom w podnoszeniu jakości życia w miejscu ich zamieszkiwania.

Fundusz polega na tym, że każde osiedle w ramach budżetu miasta otrzyma możność zadysponowania określonej puli środków (dla Osiedla Krzyki-Partynice kwota dofinansowania to 1 186 067,18 zł), z przeznaczeniem na realizację wybranych projektów inwestycyjnych. Będzie można ubiegać się o realizację „drobnych”, ale potrzebnych inwestycji na swoim terenie. Bardzo istotnym w tym przypadku będzie głos i wola mieszkańców.

W związku z powyższym czekamy na propozycje pod adresem e-mail: krzyki@osiedla.wroclaw.pl do 3 października 2019 r.