Fundusz osiedlowy – konsultacje

7 listopada 2019


Szanowni Państwo,

Zarząd Osiedla Krzyki-Partynice informuje niniejszym, że 13 listopada 2019 r. R O K-P rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie inwestowania z Funduszu Osiedlowego w latach 2020-2021,  zgodnie z pkt. 7 „Zasad subsydiarnego decydowania przez samorządy osiedlowe o realizacji osiedlowych inwestycji w latach 2020-2021 w ramach tzw. Funduszu Osiedlowego„.

 

 

Nasze wnioski inwestycyjne w „układzie rangowym” są następujące:

  1. Przyrodniczy Park Osiedlowy w zadrzewieniu między ulicami: Partynicka-Siostrzana-Skrajna.
  2. Renaturalizacja potoku Olszówka Krzycka.
  3. Zasadzenie 150 drzew sukcesywnie, przy wsparciu specjalistów ZZM Wrocław i przy uwzględnieniu aktywności mieszkańców Osiedla.
  4. Park Miejski przy ulicy Zwycięskiej.

 

Konsultacje społeczne będą prowadzone w następujących formach:

  • umieszczenie informacji o konsultacjach w 8  gablotach informacyjnych Rady Osiedla i zbieranie uwagi od mieszkańców;
  • umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Rady Osiedla Krzyki-Partynice i zbieranie uwag dotyczących proponowanych wniosków inwestycyjnych;
  • poprzez dyskusje na spotkaniach mieszkańców w siedzibie Rady Osiedla Krzyki-Partynice;
  • poprzez dyskusje z mieszkańcami w miejscach planowanych inwestycji.