Bezpieczne LATO W MIEŚCIE

24 lipca 2020


„Bezpieczne LATO W MIEŚCIE” – prewencja epidemiologiczna

W ramach projektu „Bezpieczne LATO W MIEŚCIE” Drogowe Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe służy  wiedzą i doświadczeniem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego (COVID-19) uczestnikom i organizatorom (ngo’s, rady osiedli, parafie, etc.) różnych form wypoczynku i rozrywki w okresie wakacyjnym we Wrocławiu i okolicy, w szczególności realizatorom akcji letnich skierowanych do dzieci i młodzieży. Wspieramy wiedzą w/w podmioty aby mogły spełniać wymogi nakładane przez GIS czy poszczególne ministerstwa.

Oferta obejmuje:

– stały, codzienny dyżur telefoniczny tel. 577 924 112 prowadzony w godz. 10.00 – 18.00,

– udzielanie odpowiedzi na pytania przesyłane pocztą elektroniczną na e-mail: afular@dopr.org.pl

– udzielanie konsultacji/ przeprowadzanie szkoleń w formie wyjazdów do siedzib organizatorów bądź w miejscach realizacji ich zadań na terenie Wrocławia po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godz.

Projekt jest realizowany w terminie 15.07 – 31.08.2020 r.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

„Zadanie publiczne Bezpieczne LATO W MIEŚCIE jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław”, www.wroclaw.pl